Intervisie

Intervisie is in een veilige, niet-beoordelende omgeving je problemen, uitdagingen en successen uit je praktijk delen met collega’s uit hetzelfde rechtsgebied. Het bevordert je professionaliteit en leert je op een nieuwe manier naar jezelf te kijken. Dat is soms confronterend maar altijd leerzaam. Je groeit als advocaat en als persoon.

Als advocaat bevind je je regelmatig in complexe situaties en word je geconfronteerd met gebeurtenissen waarin niet direct duidelijk is wat verstandig is om te doen. Soms sta je voor een dilemma of heb je een vraag over de effectiviteit of gepastheid van hoe je een zaak hebt aangepakt.

Ervaringen uitwisselen met vakgenoten onder leiding van een deskundige gespreksleider kan je helpen om helderheid te creëren en een situatie met andere ogen te bezien. Je hoort alternatieven die niet bij je waren opgekomen. En je merkt dat je niet de enige bent die met moeilijke of dubbelzinnige situaties zit.

“In eerste instantie zag ik op tegen intervisie. Nu ik de eerste intervisie gevolgd heb, ben ik zeer enthousiast. Als meerwaarde ervaar ik: vakgenoten luisteren naar mijn dilemma, stellen open vragen en geven hun tips en oplossingen op mijn handelen. Dit levert mij nieuwe handelingsperspectieven op.”

Hoe ziet een intervisiebijeenkomst van Intervizier eruit?

Vertrouwelijkheid van de intervisie staat voorop: wat in een groep wordt besproken, wordt niet met anderen gedeeld. We hechten veel belang aan respect, veiligheid en privacy. Als je meedoet aan intervisie bij Intervizier, dan committeer je je aan deze uitgangspunten.

We werken met groepen van vier tot hooguit tien advocaten. Een intervisiebijeenkomst duurt twee uur. Het is prettig als je een kwartier voordat de bijeenkomst begint aanwezig bent. We starten met een korte kennismaking en het inventariseren van casuïstiek.

Na afloop van de intervisiebijeenkomst is er gelegenheid om elkaar nog even informeel te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Je kunt zelf kiezen binnen welk rechtsgebied jij intervisie wilt volgen. Belangrijk is dat als deelnemers aan een intervisiegroep een casus naar voren brengen, er voldoende kan worden gedeeld om de intervisie zinvol te laten zijn.

We werken met de incidentmethode, waarbij we op een gestructureerde wijze aan het werk gaan met een door de deelnemers ingebrachte casus. Per bijeenkomst is er ruimte voor een á twee casussen.

Als gespreksleiders zullen we het gesprek uiteraard faciliteren en begeleiden. Alle begeleiders van Intervizier zijn als zodanig gecertificeerd door de Orde van Advocaten (NOvA) en één mede door de vFAS.

Incidentmethode

Intervizier gebruikt de incidentmethode in de bijeenkomsten.
Zwarte en witte man glimlachen naar vrouw

Wat is de incidentmethode?

De incidentmethode is een strak gereguleerde manier om in een wat grotere groep een gebeurtenis te bespreken die één van de groepsleden heeft meegemaakt. Startpunt is een concreet ‘incident’ dat in korte tijd wordt geanalyseerd en verhelderd, waarbij de advocaat de effectiviteit en gepastheid van zijn of haar reactie bespreekt.

Analyseren, niet oordelen

In de incidentmethode worden feit en interpretatie scherp gescheiden. Er wordt geen oordeel geveld, maar logisch geanalyseerd. Het incident wordt stapje voor stapje ontrafeld (Wat is de situatie?, Wat heb je gedaan?) en er worden zoveel mogelijk handelingssuggesties gedaan (Wat had je kunnen doen?). De inbrenger van de case kan hieruit naar eigen inzicht een keuze maken.
Man en vrouw kijken naar andere mane tijdens gesprek
Groep aan tafel achter glas

Voorwaarden voor succes

Belangrijk bij de incidentmethode:

  • Respect voor elkaars handelen: we zijn allemaal professionals
  • Oordeelvrije zone: het gaat om veilig delen en verhelderen
  • Saamhorigheid en solidariteit: dit had iedereen kunnen overkomen
  • Strakke planning: gestructureerde werkwijze voor een optimaal resultaat
Meld je aan voor een bijeenkomst
“Ik kijk positief terug op de intervisiebijeenkomst. De gespreksleider heb ik ervaren als rustig, niet-oordelend, ruimte latend aan ons als deelnemers, positief en effectief ondersteunend.”
© 2021 INTERVIZIER
Ontwerp en realisatie: Looksee
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram