Over Intervizier

Kenmerkend voor Intervizier is onze brede kijk en begeleidingskundige ervaring. Met deze ervaring zijn we in staat het gesprek op een gevarieerde en diepgaande manier te begeleiden.
Ellen-Lizanne-Roland

Onze visie op intervisie

Voor ons gaat het bij intervisie niet om de juridische inhoud van de casuïstiek, maar om jouw persoonlijke vragen en dilemma’s die hieruit voortvloeien. Je neemt bij elke zaak immers - naast juridische kennis - jezelf als persoon mee en hebt te maken met jouw eigen idealen, waarden, opvattingen en voorkeuren. Zij hebben, bewust en onbewust, een grote invloed op hoe jij je vak uitoefent en hoe je omgaat met de situaties die je tegenkomt.

Voorbeelden van kwesties

We bespreken vooral kwesties die te maken hebben met hoe jij in je in je werk gedraagt. Denk aan:

  • moeizame communicatie met een cliënt of met een collega
  • een dilemma of gedachtenpatroon waar je niet uitkomt
  • balans tussen privé en werk
  • waarom krijg je een zaak niet goed op de rit?
  • waarom loopt die zitting niet?
  • een bepaalde zaak leidt tot uitstelgedrag

Waarop richten we ons?

Vragen die voor ons als gespreksleiders centraal staan, zijn onder meer:

  • Ken je, ook na jarenlange ervaring, jouw blinde vlekken?
  • Hoe houd je jezelf overeind in de weerbarstige praktijk van alledag?
  • Hoe slaag je erin met een frisse blik naar je werk en jouw functioneren te blijven kijken?
  • Ben je bereid gebruik te maken van een kritische en tegelijkertijd betrokken blik van je vakgenoten?
Bij intervisie gaat het erom met open vizier, zonder jezelf te verbergen, te durven en willen kijken naar het functioneren van jezelf en van de ander.

De trainers

Intervizier bestaat uit drie NOvA-gecertificeerde gespreksleiders intervisie, ieder met een eigen achtergrond.
Roland Gerritsen

Roland Gerritsen

Na een loopbaan als humanistisch raadsman in het gevangeniswezen heb ik gekozen de bakens te verzetten en me te richten op coaching, supervisie en intervisiebegeleiding. Ik volgde een tweejarige opleiding voor supervisor en intervisiebegeleider.

Ik richt me op diverse doelgroepen, zoals personeel van penitentiaire inrichtingen, studenten en artsen. Ervaring met advocaten deed ik op tijdens workshops en individuele coachtrajecten. Mijn drijfveer is om mensen te helpen bij het krijgen van nieuwe inzichten in zichzelf als persoon en als professional.

Lizanne Roeleven

Sinds 2012 begeleid ik intervisiegroepen van familierechtadvocaten. Ik ben ook vFAS gecertificeerd intervisiebegeleider. Ik werk 25 jaar als coach en heb een eigen bedrijf. Naast advocaten begeleid ik onderzoekers aan de Radboud Universiteit.

Intervisie vind ik een waardevol instrument om te groeien in je beroepspraktijk. Wat voor advocaat wil je zijn? Wat vind je lastig en waar loop je steeds weer tegenaan? Vragen die je in een intervisiegroep in vertrouwen kunt onderzoeken. In mijn coachingspraktijk houd ik ervan om mensen te helpen die vastlopen in hun werk of die willen groeien in hun functie.
Lizanne Roeleven
Ellen van den Boom

Ellen van den Boom

In mijn familierechtpraktijk staat intervisie al jaren op het menu. Door met collega’s op een vertrouwelijke en gestructureerde manier te sparren over dilemma’s die zich voordoen in mijn en hun praktijk, is mijn professionaliteit gegroeid.

In de loop der jaren heb ik steeds de behoefte gevoeld om verder te kijken dan de advocatuur, alhoewel de advocatuur de basis van mijn werkzame leven is en blijft. Ik ben mediator, ben betrokken bij tuchtrechtspraak en ik heb opleidingen tot coach en intervisiebegeleider gevolgd.

Vanuit een open en respectvolle houding is ieder gesprek waardevol. Het geeft inzicht in jezelf, je eigen drijfveren en valkuilen, maar ook in hoe een ander denkt, voelt en functioneert. De uitwisseling die in een intervisiebijeenkomst tot stand komt brengt iedere deelnemer iets.
Meld je aan voor intervisie
Alle foto’s op deze pagina © Fotografie Anita Pantus
© 2021 INTERVIZIER
Ontwerp en realisatie: Looksee
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram