Jouw privacy op onze website

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en deelnemers aan intervisiebijeenkomsten die door Intervizier worden georganiseerd.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Indien je je inschrijft voor een intervisiebijeenkomst, verwerken wij de (persoons)gegevens die jij als deelnemer en/of de opdrachtgever aan ons verstrekt. Dit zijn in ieder geval je contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en de gegevens van de organisatie die opdrachtgever is.

De door jou verstrekte gegevens verwerken wij o.a. voor het sturen van informatie over de intervisiebijeenkomsten, het sturen van facturen en verwerken van betalingen en voor het sturen van nieuwsbrieven.

Wij bewaren de (persoons)gegevens van de deelnemer en/of de opdrachtgever, waaronder de facturen waarop deze (persoons)gegevens vermeld zijn, gedurende een periode van één jaar.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behoudens aan die organisaties die voor de controle van de juistheid en gerechtigdheid tot toekenning van PO of PE punten om de verstrekking van persoonsgegevens kunnen vragen, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten en specialisatieverenigingen zoals de vFAS.

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen – mits in overeenstemming met de wet – uiterlijk binnen zes weken worden gerealiseerd.

Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

© 2021 INTERVIZIER
Ontwerp en realisatie: Looksee
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram